De initiatiefgroep dorpsmolen Sint Philipsland organiseert de informatiebijeenkomst over het project op 2 februari a.s.
Toen we alle inwoners van Sint Philipsland uitnodigden voor een informatiebijeenkomst hadden we geen idee hoeveel mensen hierop af zouden gaan komen.
Inmiddels hebben ongeveer 110 mensen zich aangemeld en dagelijks komen er nog aanmeldingen bij.
De datum van de informatieavond is nu bekend: dinsdag 2 februari. We starten om half 8. Koffie en thee staat voor u gereed vanaf 19.00 uur

Voor een goede organisatie van de avond is het belangrijk dat bezoekers zich vooraf aanmelden.
Dit kan via www.dorpsmolensintphilipsland.nl of via email info@dorpsmolensintphilipsland.nl